Suscriute via feed
 
 
Mes de 30 anys treballant per a la seva seguretat.
Sóm líders en el sector.
 
 

Inici

Seguros Salvado Corredoria d'Assegurances (inscripció J293GC, Registre especial de la Direcció General d'Assegurances), proporciona serveis integrals en gerència de riscos i contractació d'Assegurances a més de 100.000 clients, inclouent a empreses de primera linia amb presència nacional i internacional, en els més diversos sectors d'activitat.

Disposa d'una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

Seguros Salvado ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l'executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d'actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció i seguretat, peritatge, financiació).

Determinada l'opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un pla individualitzat de financiació i assessorant en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

Seguros Salvado treballa amb una clara vocació d'apropament als seus clients per mig d'un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

Accés clients

usuari

paraula de pas